نوامبر 24, 2020

شعر و ادب
 • نمونه‌ای از شهامت یک انصاری

  سلسله خاطرات میدان جهاد، بخش ۲ منیر احمد منیر شخصی متدین و مجاهددوست بود. هر چندوقت به‌همراهیِ تعدادی از ...

  سلسله خاطرات میدان جهاد، بخش ۲ منیر احمد منیر شخصی متدین و مجاهددوست بود. هر چندوقت به‌همراهیِ تعدادی از مجاهدان به‌خانه‌اش می‌رفتیم و از ما به‌خوبی و با پیشانی باز پذیرایی می‌کرد (چون مجاهدان نمی‌توا ...

  Read more
 • بخشى از خاطرات سنگر

  ابوعمیر طارق هوا اندکـى سرد بود، شعاع و نور درخشان آفتاب تازه در چهره زميـن انعکاس پیدا مى‌کرد، فرزنـدان ...

  ابوعمیر طارق هوا اندکـى سرد بود، شعاع و نور درخشان آفتاب تازه در چهره زميـن انعکاس پیدا مى‌کرد، فرزنـدان افـراد مرفه و ثروتمنـد در بسترهاى نرم و گرم‌شان در خواب عميق فرو رفـته بودند. من جهت وظيفـه همي ...

  Read more
 • وحشت‌آفرینی دشمن

  سلسله خاطرات میدان جهاد منیر احمد منیر رمضان بود. با چند تن از مجاهدان، در فضای بیرونِ خانه‌ای از انصار، ...

  سلسله خاطرات میدان جهاد منیر احمد منیر رمضان بود. با چند تن از مجاهدان، در فضای بیرونِ خانه‌ای از انصار، در حال استراحت بودیم. پاسی از شب گذشته بود؛ دقیقا آخرای شب، ساعتای یک‌و‌دو بود که صدای هولناک ه ...

  Read more
 • مطبوعات واقعا آزاد

  موفق افغان مجله وزین حقیقت ۰۷ سال قبل از امروز بر افق مطبوعات آزاد کشور در میان صدها وسایل مطبوعاتی نمایا ...

  موفق افغان مجله وزین حقیقت ۰۷ سال قبل از امروز بر افق مطبوعات آزاد کشور در میان صدها وسایل مطبوعاتی نمایان شد. این مجلهء آزاد با گذشت اندکی از زمان داخل اکثر خانه هایی شد که اهل آن خواهان حقیقت یابی ب ...

  Read more
 • هفت سال با حقیقت (ویژۀ سالنامه)

   انجنیر عثمان خداوند متعال را بی‌نهایت سپاسگزاریم که مجلهٔ وزین، خوش‌نام، پرمحتوای، خواننده پسند، جذاب و ...

   انجنیر عثمان خداوند متعال را بی‌نهایت سپاسگزاریم که مجلهٔ وزین، خوش‌نام، پرمحتوای، خواننده پسند، جذاب و جالب، با ایده‌ها و ابتکارات دوستان و همکاران، دعای خیر مخلصین و تحت شفقت و لطف خاص مسئولین عزیز ...

  Read more
 • صبــح امیــد

  مهاجر صبــح امّیــدی ز خاور دُرفِشانی می‌کــند مجــمعی فــرزانه آن‌ را میــزبانی می‌کند مردمانی آزموده، ا ...

  مهاجر صبــح امّیــدی ز خاور دُرفِشانی می‌کــند مجــمعی فــرزانه آن‌ را میــزبانی می‌کند مردمانی آزموده، اهل دانش در صف اند زاهدی عالِم چو «هیبت» پاسبانی می‌کند نوجــوانان اند به امری منتظر بــهر فــدا ...

  Read more
 • تپه‌ای نه چندان بلند

  محمد داود مهاجر باری نشستم روی تپه‌ای نه چندان بلند. فکرم را به تماشای رخ‌دادهای این خطه (سرزمین هندوکش) ...

  محمد داود مهاجر باری نشستم روی تپه‌ای نه چندان بلند. فکرم را به تماشای رخ‌دادهای این خطه (سرزمین هندوکش) راه دادم؛ بسان دیدن فیلمی که روی پرده‌ی سینما رفته است. به خود گفتم چه خاطرات تلخ و شیرینی که ا ...

  Read more
 • پاره پاره

  مشاعره زیبا و خواندنی بین شاعران معاصر ابوعابد عیار پاره پاره ابوالاحسان سعیدی غوری بسیار خوانده بودم، اخ ...

  مشاعره زیبا و خواندنی بین شاعران معاصر ابوعابد عیار پاره پاره ابوالاحسان سعیدی غوری بسیار خوانده بودم، اخبار پاره پاره از گردش زمانه، ادوار پاره پاره از حمله فرنگش، از انگلیس و جنگش مانده به یاد تاریخ ...

  Read more
 • اولویت‌های نویسنده‌ٔ مسلمان

  محمد داود مهاجر یک نویسندهٔ مسلمان - بنابر آنچه در ذهن بنده تداعی می‌شود - می‌بایست اموری را در اولویت نو ...

  محمد داود مهاجر یک نویسندهٔ مسلمان - بنابر آنچه در ذهن بنده تداعی می‌شود - می‌بایست اموری را در اولویت نوشتاری خود قرار بدهد که بتواند نیاز فکری و فرهنگی جامعه را پوره کند. اندیشه‌ٔ خود را بلندپروازکر ...

  Read more
 • به سوی ارزگان / بخش سوم

  سفرنامه وحید روستایی بخش اول سفرنامه - بخش دوم سفرنامه بارها از طریق رسانه های مزدور و بیگانه شنیده ایم ک ...

  سفرنامه وحید روستایی بخش اول سفرنامه - بخش دوم سفرنامه بارها از طریق رسانه های مزدور و بیگانه شنیده ایم که طالبان یک گروه متعصب، وابسته به اجانب و زبان پرست اند و تمام تلاش های شان برای اعادۀ قدرت پشت ...

  Read more
 • مشاعره لوگر شاهکار فرهنگی طالبان قابل ستایش است

   انجنیر عثمان در ماه گذشته در ولسوالی چرخ لوگر مشاعرهٔ فرهنگی از سوی طالبان برگزار شد و اشتراک کنندگان بس ...

   انجنیر عثمان در ماه گذشته در ولسوالی چرخ لوگر مشاعرهٔ فرهنگی از سوی طالبان برگزار شد و اشتراک کنندگان بسیاری از جمله جوانان سرشناس از کابل پایتخت و چهره های متخشص اجتماعی، اساتید پوهنتون ها و جامعه ف ...

  Read more
 • صــدای صـــلح و آزادی

  محمد داود مهاجر «صلــح و آزادی شــعار ما بُوَد» آری، مــدام عدل و امنیت و نام حق، لوای ما «ســـلام» بهـر ...

  محمد داود مهاجر «صلــح و آزادی شــعار ما بُوَد» آری، مــدام عدل و امنیت و نام حق، لوای ما «ســـلام» بهـر نام دیـن و ملـت چون سپر ما بـوده ایم حفظ کیش و حفظ مردم ریشه دارد در قیام نهـضت مـا از «دل مـرد ...

  Read more
 • جشن نوکران

  در سلسله نشرات ۱۰۱مین سالروز استقلال از استعمار انگلیس راشد مبارز نوکران غرب غرق شادی اند پایه ریز محفل آ ...

  در سلسله نشرات ۱۰۱مین سالروز استقلال از استعمار انگلیس راشد مبارز نوکران غرب غرق شادی اند پایه ریز محفل آزادی اند ! این که اسلاف غیور شان به جنگ کسب استقلال کردند از فرنگ ! با توکل بر خدای ذوالمنن ران ...

  Read more
 • پیروزی ما

  در سلسله نشرات ۱۰۱مین سالروز استقلال افغانستان از استعمار انگلیس مفتی حبیب الله نوری نوزده نوزده سال استق ...

  در سلسله نشرات ۱۰۱مین سالروز استقلال افغانستان از استعمار انگلیس مفتی حبیب الله نوری نوزده نوزده سال استقلال ما افغانیان ما نشان دادیم زور خویش بر جهانیان ما دلیل حریت در کل کشورها شدیم در صف آزادی ما ...

  Read more
 • ملتی آزاده با عزم متین

  در سلسله نشرات ۱۰۱مین سالروز استقلال افغانستان از استعمار انگلیس محمد داود مهاجر ملت ما ملت افغان زمین مل ...

  در سلسله نشرات ۱۰۱مین سالروز استقلال افغانستان از استعمار انگلیس محمد داود مهاجر ملت ما ملت افغان زمین ملتی آزاده با عزم متین ملتی که بَردگی هرگز نکرد زین سبب تاریخ او پُر اَز نبَرد ملتی روشن ‌ضمیر از ...

  Read more
 • به سوی ارزگان / بخش دوم

  سفرنامه وحید روستایی بخش اول را با کلیک بر اینجا مطالعه نمائید در قسمت قبلی به گوشه های سفر جهادی خویش در ...

  سفرنامه وحید روستایی بخش اول را با کلیک بر اینجا مطالعه نمائید در قسمت قبلی به گوشه های سفر جهادی خویش در ولسوالی گیلان ولایت غزنی اشاراتی داشتیم، به مُقُر رفتیم و از وضعیت آن چیزی های نوشتیم. هنوز هم ...

  Read more
 • به سوی ارزگان / بخش اول

  سفرنامه وحید روستایی شب را با خواب بسیار راحت گذراندیم، چون روز قبل سفر طولانی و خسته کن داشتیم. در نیمه ...

  سفرنامه وحید روستایی شب را با خواب بسیار راحت گذراندیم، چون روز قبل سفر طولانی و خسته کن داشتیم. در نیمه های روز خالد (نام مستعار) دروازه را کوبید و با رهنمایی صاحب خانه داخل مهمانخانه شد. من بیدار بو ...

  Read more
 • اسلام و فداکاری

  مفتی حبیب الله نوری اسلام عزیز من شیرین زتنم باشد تحکیم نظام وی زیب چمنم باشد قائد به صف اسلام آن احمد مخ ...

  مفتی حبیب الله نوری اسلام عزیز من شیرین زتنم باشد تحکیم نظام وی زیب چمنم باشد قائد به صف اسلام آن احمد مختارم هرنقش قدم هایش خون دربدنم باشد توحیدخدا دائم داریم به سر قائم یکتا پرستی وی اندر وطنم باشد ...

  Read more
 • چراغی پر فروغ

  محمد داود مهاجر عــزت ما جمــلـگی انـدر جــهاد شوکت ما اندرین اصـل و نهـاد تا که زینِ اسب ما خـالی نـبود ...

  محمد داود مهاجر عــزت ما جمــلـگی انـدر جــهاد شوکت ما اندرین اصـل و نهـاد تا که زینِ اسب ما خـالی نـبود شـیهـهٔ اسـبان مـا عالَــم شـنود لیـک دیگـر آن چـراغ پـر فـروغ گشت خاموش و نداریم آن نبوغ عصر م ...

  Read more
 • فدای نغمه آزادگی

  محمد داود مهاجر ابیاتی چند، تحفه درویش به ابر مردان تاریخ جهاد، پیشقراولان عشق و ایثار، مفسّران تعابیر عش ...

  محمد داود مهاجر ابیاتی چند، تحفه درویش به ابر مردان تاریخ جهاد، پیشقراولان عشق و ایثار، مفسّران تعابیر عشق ‌به ‌معبود، جان برکفان فدایی، استشهادی و نیروهای فداکار نفوذی، کسانی که لحظه‌ های سخت تنهایی ...

  Read more