نوامبر 25, 2020

جنایات جنگی (آگست)

جنایات جنگی (آگست)

بتاریخ اول ماه آگست سال 2020 میلادی یک قومندان اربکی (بولاد موچین) در منطقه گدام ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب 3 فرد ملکی را به شهادت رساند.

بتاریخ 2 ماه آگست در نتیجه فیر و انداخت هاوان از سوی کندک محاصره حکومتی بر ساحات مسکونی در قریه غوچاقو در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس اصابت کرد، منجر به شهادت یک زن و 2 دختر گردید و 4 تن دیگر را شدید زخمی نمود.

بتاریخ 4 آگست در انداخت توپچی عساکر داخلی بر منطقه خبال در ولسوالی پسابند ولایت غور 2 فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ 5 آگست عساکر حکومتی دومرتبه بازار قریه غوچاقو در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس را هدف فیر هاوان قرار دادند که در نتیجه یک فرد ملکی شهید و 10 دیگر از هموطنان ملکی زخمی شدند.

بتاریخ 5 آگست اربکی ها در منطقه سنجید ولسوالی مقر ولایت بادغیس 3 فرد ملکی را شهید نموده و یکتن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۶ آګست اربکی ها در منطقه نوآباد ولسوالی ارګوی ولایت بدخشان یک فرد ملکی را شهید و ۲ تن دیګر را زخمی نمودند.

بتاریخ ۶ آګست در فیر هاوان عساکر داخلی در منطقه تورتکل ولسوالی شیرین تګاب ولایت فاریاب یک زن و ۲ کودک زخمی شدند.

بتاریخ 7 آگست در فیر سلاح های ثقیله عساکر حکومتی  بر منطقه جوی خوجه ولسوالی بالامرغاب بادغیس یک مسجد زیان دیده و ۵ تن طالب العلمان و مردم عام ملکی شهید و زخمی شدند. همچنین در منطقه سرخلنگ و جوی گنج ولسوالی مذکور نیز عساکر هاوان فیر کردند که در نتیجه بشمول یک زن، 3 دختر شهید و 2 دختر دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 9 آگست عساکر داخلی یک فرد ملکی را در قریه بلوخیل ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا به شهادت رساندند.

بتاریخ 9 آگست اربکی ها در منطقه قاضی ولسوالی دولتیار ولایت غور یک فرد ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ 10 آگست عساکر حکومتی برای دومین روز منطقه قاضی در ولسوالی دولتیار ولایت غور را با فیر هاوان گلوله باران کردند که منجر به شهادت 6 تن زن و کودک شهید شده و 8 تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 10 آگست عساکر داخلی در ساحه مدوقلعه منطقه رسنی ولسوالی گیلان ولایت غزنی یک کودک را به شهادت رساندند.

بتاریخ 11 آگست عساکر حکومتی یک فرد ملکی بنام صیام الدین را در منطقه آب شیرین ولسوالی تشکان ولایت بدخشان به شهادت رساندند.

بتاریخ 11 اگست در فیر هاوان عساکر داخلی در منطقه سرخدوز ولسوالی ناوه ولایت هلمند یک ریش سفید را به شهادت رساندند.

بتاریخ 12 آگست در حمله درون اشغالگران بر منطقه بنی شیرافغان ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر 3 فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ 13 آگست در انداخت هاوان عساکر داخلی بر ساحه مسکونی دشت در منطقه لوی مانده ولسوالی نادعلی ولایت هلمند یک زن شهید و 2 کودک زخمی شدند.

بتاریخ 13 آگست در بمباردمان و انداخت های توپچی قوای حکومتی بر ساحه بادغیسی در ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب یک لیسه دخترانه و یک حویلی تخریب گردیده و یک زن به شهادت رسید.

بتاریخ 13 آگست در انداخت هاوان عساکر داخلی بر منطقه دمانک عزیزآباد ولسوالی شیندند ولایت هرات 2 زن شهید شدند.

بتاریخ 15 آگست در فیر توپچی عساکر حکومتی بر منطقه روزگانیان ولسوالی چمتال ولایت بلخ یک مسجد شهید گردید.

بتاریخ 16 آگست در انداخت هاوان عساکر داخلی بر منطقه تانگان ولسوالی ناوه ولایت هلمند یک زن شهید شد.

بتاریخ 17 آگست در انداخت هاوان عساکر داخلی بر ساحه دیکه لنگ منطقه نهرسراج ولسوالی گرشک ولایت هلمند یک کودک به شهادت رسید.

بتاریخ 17 آگست در بمباران قوای حکومتی بر منطقه بوری ولسوالی قیصار ولایت فاریاب 5 زن و کودک شهید و زخمی شدند.

بتاریخ 18 آگست عساکر حکومتی بر قریه غنی خیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا هاوان فیر کردند که منجر به شهادت 3 فرد ملکی و زخمی شدن 3 دختر گردید.

بتاریخ 18 آگست در فیر و انداخت های توپچی قوای حکومتی بر منطقه اسماعیل قشلاق ولسوالی اماما صاحب ولایت قندوز 4 فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ 18 آگست عساکر داخلی بر قریه لغروی ولسوالی شلگر ولایت غزنی هاوان فیر کردند که منجر به شهادت 6 تن از هموطنان ملکی بشمول زنان و کودکان شده و 7 تن دیگر را زخمی نمودند.

بتاریخ 18 آگست عساکر داخلی بر منطقه سیدان ولسوالی گرشک ولایت هلمند هاوان فیر کردند که منجر به شهادت یک کودک 10 ساله شد.

بتاریخ 18 آگست در انداخت توپچی قوای حکومتی بر منطقه پیتلوی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار منجر به زخمی شدن 7 تن از هموطنان ملکی گردید.

بتاریخ 18 آگست در بمباران قوای حکومتی بر منطقه بادغیسی ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب 4 تن از هموطنان ملکی شهید و 5 تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 19 آگست در حملات سلاح های ثقیله بر قریه دورانی ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ یک زن شهید و 6 تن دیگر بشمول 2 زن و 6 کودک زخمی شدند.

بتاریخ 19 آگست طیارات حکومتی خانه یک فعال مدنی در منطقه چهلگزی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را بمباران کردند که حویلی این فعال مدنی تخریب گردیده و 3 خانم از خانواده اش شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 20 آگست مرمی های توپ دیسی که قوای حکومتی فیر کردند بر یک مکتب و کلینیک در قریه کلاندی ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردگ اصابت کرد و منجر به تخریب قسمی مکتب و کلینیک شد.

بتاریخ 21 آگست عساکر حکومتی بر قریه آهنگران در ولسوالی آله سای ولایت کاپیسا هاوان فیر کردند که منجر به شهادت یک زن و زخمی شدن فرزند خردسالش شد.

بتاریخ 21 آگست در انداخت توپچی عساکر حکومتی که بر منطقه دفتانو عیدگاه در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز 4 کودک خردسال شهید و 3 تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 21 آگست در فیر هاوان عساکر داخلی که بر قریه حاجی گلاب در ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات اصابت کرد، یک موی سفید و یک کودک خردسال شهید و 5 تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 22 آگست در فیر هاوان قوای حکومتی بر منطقه عربیه ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز 4 تن از زنان شهید و 3 مرد زخمی شدند.

بتاریخ 22 آگست عساکر داخلی در بازار ولسوالی الامار ولایت فاریاب یکتن هموطن ملکی بنام نقیب الله ولد رمضان را به شهادت رساندند.

بتاریخ 24 آگست در بمباران و فیر هاوان عساکر حکومتی بر منطقه ده نو ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب 2 کودک و یک مرد شهید شدند.

بتاریخ 25 آگست در بمباران طیارات حکومتی یک مسجد در منطقه هزارقلعه ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب شهید شد.

بتاریخ 25 آگست عساکر داخلی یک فرد ملکی را در منطقه ینگی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

بتاریخ 25 آگست عساکر داخلی در منطقه خوشتبیپه ولسوالی سیدآباد ولایت سرپل یک فرد ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ 27 آگست عساکر حکومتی در نزدیکی پل صیاد ولسوالی بگرام ولایت پروان بر یک موتر مسافربری فیر کردند که در نتیجه 4 مسافر ملکی در موتر شهید و 2 تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 26 آگست عساکر داخلی در بازار ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب 2 فرد ملکی را که سوار بر موترسایکل بودند، به شهادت رساندند.

بتاریخ 26 آگست طیارات حکومتی منطقه باریگل بازار در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند را بمباران کردند که در نتیجه یک حویلی تخریب گردید که منجر به زخمی شدن 4 فرد ملکی از اعضای خانواده گردید.

بتاریخ 27 آگست عساکر حکومتی بر قریه سلطانخیل و پتنگ ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ هاوان فیر کردند که در علاوه بر زیان های مالی سنگین به مردم منطقه، باعث زخمی شدن 6 کودک خردسال گردید.

بتاریخ 28 آگست در فیر و انداخت هاوان عساکر حکومتی بر مناطق دون قلعه، بایمغلی و بادغیسی در ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب 2 دختر شهید و 6 تن از هموطنان ملکی زخمی شدند.

بتاریخ 29 آگست طیارات حکومتی مسجد میرخان خیل در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ را بمباران کردند که در نتیجه مسجد شهید شد.

بتاریخ 29 آگست عساکر داخلی 2 چوپان را در منطقه نمک آب ولسوالی فرخار ولایت تخار شهید نموده و شماری از گوسفندانشان را نیز کشتند.

بتاریخ 29 آگست در فیر و انداخت هاوان عساکر حکومتی بر قریه های تنلر و نشیبدار ولسوالی راغستان ولایت بدخشان یک حویلی تخریب و 2 کودک و یک مرد زخمی شدند.

بتاریخ 30 آگست عساکر داخلی بر قریه خوشلاباد ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ هاوان فیر کردند که منجر به زخمی شدن 2 زن و 2 دختر شد.

بتاریخ 30 آگست در حمله درون اشغالگران بر ساحه دشت در منطقه نری مانده ولسوالی نادعلی ولایت هلمند یک حویلی تخریب شد و 6 تن از هموطنان ملکی زخمی شدند.

بتاریخ 30 آگست طیارات حکومتی یک مسجد را در منطقه ینگی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب شهید کرده و 3 باب حویلی را زیان رساندند که 3 کودک نیز زخمی شدند.

ماخذ: {رادویوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغان، پژواک = روزنامه های ویسا، مسیر = و ویب سایت نن تکی آسیا}

Related posts