سپتامبر 22, 2020

تعیینات تازه و آمادگی برای مذاکرات

تعیینات تازه و آمادگی برای مذاکرات

سخن روز:

دیروز، سخنگوی امارت اسلامی اعلان نمود که از سوی رهبری امارت اسلامی تعیینات تازه‌ای برای مذاکرات بین الافغانی صورت گرفته است. به اساس این تعیینات، ریاست تیم مذاکراتی به‌دوش شخصیت معروف علمی و جهادی شیخ الحدیث مولوی عبدالحکیم حقانی صاحب، سپرده شده است. در پهلوی وی؛ الحاج شیر محمد عباس ستانکزی، که دارای تجربه طولانی است و در مذاکرات با امریکایی‌ها نقش مهم داشت، به‌حیث معاون او تعیین شده است. در عین حال؛ الحاج ملا برادر آخند، معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی، کسی‌که مسئول عمومی و ممثل پالیسی خارجی و فعالیت‌های سیاسی امارت اسلامی است، در راس تیم و تمام دستگاه دیپلماتیک امارت اسلامی قرار دارد.

موجودیت شخصیت های با نفوذ، آزموده و ورزیده همچو الحاج ملا برادر آخند، شیخ عبدالحکیم صاحب و شیر محمد عباس ستانکزی صاحب در راس روند سیاسی، دلیل روشن نیرومندی و مؤثریت دستگاه دیپلماتیک امارت اسلامی است و از تعیینات تازه معلوم می‌شود که امارت اسلامی با کمال جدیت برای مذاکرات آمادگی گرفته و اهمیت زیادی به این مرحله مهم، قائل است.

این آمادگی و تقویه تیم سیاسی امارت اسلامی برای مذاکرات آینده، به مجاهدین و ملت پیام می دهد که رهبری امارت اسلامی با استفاده ازین مذاکرات، تعهد قوی به آرمان های جهادی، حاکمیت نظام اسلامی و برآوردن آرزوهای ملت مومن خود دارد و درین راستا چنانکه در بخش‌های مختلف نظامی و ملکی فعالیت می‌کند، در بخش سیاسی نیز مطابق با مقتضای اوضاع، اقدامات مناسب انجام می‌دهد.

این هم یکی از رازهای پیروزی امارت اسلامی است که اینجا تعیینات و تغییرات به اساس سلایق شخصی و منافع مادی نه، بلکه برای مصالح و منافع علیای جهاد و نظام انجام می‌یابد. یگانه هدف از سپردن و قبول کردن مسئولیت نیز رضای پروردگار و خدمت دین می‌باشد.

این‌جا به مناصب و وظایف به نگاه امتیاز نه، بلکه به‌حیث یک بار سنگین دیده می‌شود. از همینست که همواره نصرت الهی شامل حال مسئولین می‌باشد.

از نگاه ناظران، اینگونه برخورد جدی امارت اسلامی با پروسه مذاکرات، باعث این می‌شود که همچو مرحله قبلی، در مرحله آتی مذاکرات نیز امارت اسلامی اهداف عمده خود را به‌دست بیاورد و ازین مرحله نیز کامگار برآید.

Related posts