اکتبر 20, 2020

نگاهی به کیفیت و چیدمان تیم مذاکراتی طالبان

نگاهی به کیفیت و چیدمان تیم مذاکراتی طالبان

ابو صهیب حقانی

#مذاکرات‌بین‌الافغانی

در آستانهٔ شروع مذاکرات بین‌الافغانی تیم مذاکراتی طالبان هنوز هم از سوی مقام رهبری آنها، با اضافه شدن چندین شخصیت، علمی، فقهی، سیاسی، جوان و با تجربه تقویه شد؛ و مصمم بودن رهبری امارت اسلامی بر روند نجات کشور از بحران‌های فعلی را به رخ کشید.

شخصیت‌های عظیم علمی مانند محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب حفظه‌الله کم شخصیت‌هایی نیستند امثال ایشان از جمله مفاخر یک کشور اسلامی یاد می‌شوند اینکه طالبان چنین یک شخصیت علمی را در راس امور تیم مذاکراتی خود قرار داد نشان از پایبندی شدید طالبان به اصول اعتدال شریعت اسلامی دارد.

شخصیت‌های که دنیا را کم ارزش دیده و بقای افغانستان و وحدت ملی، منافع و مصالح علیای کشور را سرلوحهٔ موفقیت و نجات از مشکلات کنونی تلقی کرده، و تقوا، خداپرستی و زهد را نمونه هستند، و تنها فکرشان رسیدن افغانستان به آبادی و آزادی واقعی و نفاذ احکام دین مبین اسلام است.

تیم طالبان تیم متوازن و همه شمول از تمام اقشار جامعه و مُمثل افغان‌های اصیل است در این تیم افغانیت متحد و یکپارچه را می‌شود دید هیچ کسی ذره‌ای اختلاف در بین ‌آنها نمی‌بیند، تیم طالبان طوری گزینش شده است که افغانستان مثالی و بدون تعصب را نوید می‌دهد.

نمایندگان تمام اقشار ملت مبارز در تیم طالبان موجود است که رهبری واحد، هدفی واحد، آرمانی واحد، پیامی واحد، فرهنگ اصیل افغانی را بطور عملی تفسیر کرده و نشان می‌دهد.

توازن علمی، سنی، تحصیلی، ارزشی و سنتی از دگر مولفه‌های موفق در تیم طالبان است که دیپلوماسی خارجی آنها را در نمایندگی از افغانستان متحد به رخ می‌کشد.

طالبان در تیم خود حسب ضرورت شرایط، چیدمانی از افراد نخبه و علمی کشور را ترتیب داده است قریب به ۹۰ فیصد تیم طالبان را جوانانی تشکیل می‌دهند که برخاسته از متن جامعهٔ مبارز کشور بوده و دغدغه‌های فعلی و شرایط روز را به خوبی لمس و احساس می‌کنند.

بعضی اعتراض می‌کنند که طالبان در تیم خود به زنان نقشی نداده است باید گفت بدیهی است که زنان غیور افغان میراث‌دار بخش بزرگ مبارزه علیه اشغال بوده است اما چون مستقیما دخیل در جنگ نبوده و حسب شئونات اسلامی در جامعهٔ افغانی ضرورت به دخالت مستقیم آنها در جنگ مردها دیده نشده لذا طالبان آنها را از خاطر حفظ حرمت و شرافت آنها حسب تقاضای طبیعی و نه تحمیلی خودشان در جنگ‌های مردها لازم نپنداشته‌اند، و گرنه بر کسی پوشیده نیست که قربانی مادران و خواهران غیور افغان در مبارزهٔ چند سال اخیر بی‌نظیر بوده است.

طرف مقابل که از خانم‌ها استفادهٔ ابزاری می‌کند نه از خاطر دلسوزی و اهمیت دادن‌شان به زنِ افغان است و این را همه دنیا می‌داند بلکه فقط بخاطر آرام کردن افکار غربی (متاسفانه از زنان) استفادهٔ ابزاری می‌کنند و لکن طالبان به زنان افغان به چشم قهرمانان بزرگ دیده و نمی‌خواهند لحظه‌ٔ (خدا نخواسته) از آنها استفادهٔ نا مطلوب سیاسی شود.

ادارهٔ کابل به خاطر ترویج فساد و اشاعهٔ رواج‌های غلط و خارج از عُرف جامعهٔ افغانی در سال‌های اخیر با استفاده از زن‌ها و دخترهای جوان سبب بسیار بدنامی‌ها در کارنامهٔ مفتضح خود گردید. کدام افغانِ مسلمان و غیور حاضر می‌شود چنین کارنامهٔ سراسر بدنامی را به اسم اختلاط زن و مرد تحمل کند و آیا کدام خیری از آن طریق به جامعهٔ بانوان کشور جز لکه‌های بدنامی و ننگ رسیده است؟

طالبان چون یک نهاد مذهبی – سیاسی است بنا ندارد که ارزش‌های اسلامی و ملی را فدای اهداف سیاسی خود کنند بلکه به دنیا نشان می‌دهند که چگونه صاحب یک سیاست اسلامی و ناب را بر اساس اصول معتدل اسلامی و مطابق مصالح کشور نهادینه خواهند کرد که در آن سیاست هدف نه بلکه وسیله برای رسیدن به ارزش‌های ناب اسلامی شود.
به امید موفقیت و رسیدن به صلح ناب در کشور عزیز افغانستان.

Related posts