نوامبر 25, 2020

جنایات جنگی (سبتمبر)

جنایات جنگی (سبتمبر)

بتاریخ اول ماه سبتمبر سال 2020 میلادی طیارات حکومتی مناطق کوسه قلعه و نوده ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب را بمباران کردند که در نتیجه دو مسجد و شماری از خانه های مردم ملکی تخریب شدند.

بتاریخ اول سبتمبر عساکر حکومتی یک مسجد در چهار راهی علم خیل در ولسوالی بلخ ولایت بلخ را با بلدوزر تخریب نمودند.

بتاریخ اول سبتمبر عساکر داخلی یک زن را در مربوطات ولسوالی نمک آب ولایت تخار به شهادت رساندند.

بتاریخ اول سبتمبر عساکر داخلی یک خانم را در قریه لودینان ولسوالی سنگ آتش ولایت بادغیس شهید نمودند.

بتاریخ 4 سبتمبر در فیر و انداخت هاوان از سوی عساکر حکومتی که بر خانه هایی در قریه مؤمن خیل ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا اصابت کرد، منجر به شهادت یک کودک و زخمی شدن سه تن دیگر شد.

بتاریخ 5 سبتمبر عساکر حکومتی بر مناطق مسکونی در ساحه ملایان قلعه کیدخیل در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار هاوان فیر کردند که در نتیجه 5 کودک خردسال شهید و 2 زن زخمی شدند.

بتاریخ 5 سبتمبر طیارات حکومتی مسجد جامع و شماری از خانه های مسکونی در منطقه بخاری قلعه ولسوالی المار ولایت فاریاب را بمباران کردند که در نتیجه 2 زن و 10 کودک زخمی شدند. یک مسجد شهید و شش باب حویلی مردم و یک دارالحفاظ تخریب شد.

بتاریخ 6 سبتمبر در فیر هاوان عساکر داخلی بر بازار کهنه ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات یک کودک شهید و یک زن زخمی شد.

بتاریخ 7سبتمبر در انداخت های توپخانه یی عساکر حکومتی بر منطقه سیدان ولسوالی گرشک ولایت هلمند یک کودک شهید و یک کودک دیگر زخمی گردید.

بتاریخ 7 سبتمبر عساکر داخلی بر قریه کمال در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز هاوان فیر کردند که در نتیجه چهار فرد ملکی بشمول یک زن شهید شدند.

بتاریخ 9 سبتمبر عساکر داخلی یک فرد ملکی را در منطقه شاجوی ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار به شهادت رساندند.

بتاریخ 12 سبتمبر یک میزایل که بر ساحات مسکونی در مرکز ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان فیر شده بود، منجر به شهادت یک فرد ملکی گردید.

بتاریخ 12 سبتمبر طیارات حکومتی ساحه مسکونی در مناطق ارباب خیل و دهمرده ولسوالی نهرین ولایت بغلان بمباران کردند که در نتیجه این بمباردمان یازده تن از هموطنان ملکی زخمی شدند و زیان های سنگین مالی نیز به مردم منطقه وارد گردید.

بتاریخ 13 سبتمبر در حمله درون اشغالگران بر قریه پیاروی مربوط مرکز ولایت لوگر یک مسجد زیان دیده، دو فرد ملکی شهید و هشت تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 13 سبتمبر در بمباران طیارات حکومتی یک ریش سفید در منطقه گرم آبک ولسوالی دولتیار ولایت غور شهید شد.

بتاریخ 13 سبتمبر طیارات حکومتی ساحه مرکخیل در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار را بمباران کردند که در نتیجه سه هموطن ملکی شهید شدند.

بتاریخ 13 سبتمبر در حمله هوایی حکومتی برساحات مسکونی در منطقه دشت لجام ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان یک مسجد و چندین خانه تخریب شده و یک فرد شهید و شماری زیادی بشمول زنان و کودکان زخمی شدند.

بتاریخ 13 سبتمبر در بمباران طیارات حکومتی بر منطقه حافظ بجه ولسوالی نهرین ولایت بغلان یک حویلی تخریب و دو فرد ملکی شهید گردیدند.

بتاریخ 13 سبتمبر قوای هوایی حکومتی یک خانه در قریه قلعه غچ مربوط مرکز ولایت غزنی را بمباران کردند که در نتیجه 2 کودک خردسال شهید و دو تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 13 سبتمبر طیارات حکومتی قریه تره خیل در ولسوالی نهرین ولایت بغلان را بمباران کردند که در نتیجه یک مسجد و پنج حویلی تخریب شده و زیان های سنگین مالی به مردم وارد گردید.

بتاریخ 16 سبتمبر طیارات حکومتی قریه خوازکو مربوط قلات مرکز ولایت زابل را بمباران کردند که در نتیجه یک حویلی تخریب و یک ریش سفید به شهادت رسید.

بتاریخ 17 سبتمبر عساکر داخلی دو تن از شاگردان مدرسه بابه قمبر را در خرم سارباغ ولایت سمنگان به شهادت رساندند.

بتاریخ 17 سبتمبر عساکر داخلی بر خانه های ملکی در منطقه چپه ولسوالی برکی ولایت بغلان هاوان فیر کردند که در نتیجه سه فرد ملکی شهید و 8 تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 18 سبتمبر در بمباران هوایی حکومتی بر منطقه نوشهر علی زوی ولسوالی چمتال ولایت بلخ دو فرد ملکی زخمی شده و زیان های مالی زیادی به مردم منطقه وارد گردید.

بتاریخ 19 سبتمبر در فیرهای توپچی قوای حکومتی که بر ساحه مسکونی در منطقه قاری آباد ولسوالی موسهی ولایت کابل چهار زن و زخمی شدند.

بتاریخ 19 سبتمبر در بمباردمان طیارات حکومتی بر منطقه سواکی قندو در ولسوالی گردی سیری ولایت پکتیا یک فرد ملکی شهید و دو تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 19 سبتمبر طیارات حکومتی ساحه زمان آباد در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات را بمباران کردند که در نتیجه یک زن شهید شد و زیان های مالی نیز به مردم وارد گردید.

بتاریخ 19 سبتمبر طیارات حکومتی خانه های ملکی در مربوطات ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان را بمباران کردند که در نتیجه سه فرد ملکی شهید و شماری از دوکان ها حریق گردید و زیان های مالی زیادی به مردم وارد گردید.

بتاریخ 19 سبتمبر نیروهای حکومتی قریه نیک پای سیدرمضان در ولسوالی خان آباد ولایت قندوز را بمباران کردند که طبق گفته های شاهدان عینی 23 تن از هموطنان ملکی شهید و 17 تن دیگر زخمی شدند. همچنین شمار زیادی از خانه های ملکی تخریب و زیان های سنگین مالی به مردم وارد گردید.

بتاریخ 19 سبتمبر عساکر داخلی یک کودک خردسال را در منطقه خواجه بزرگ ولسوالی گلران ولایت هرات به شهادت رساندند.

بتاریخ 21 سبتمبر در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی بر منطقه کندریم ولسوالی راغستان ولایت بدخشان یک فرد ملکی شهید وزیان های مالی به مردم وارد گردید.

بتاریخ 21 سبتمبر قوای حکومتی قریه علی خیل در ولسوالی دهیک ولایت غزنی را بمباران کردند که به یک مسجد نیز زیان رسید.

بتاریخ 23 سبتمبر در حمله هوایی قوای حکومتی بر منطقه هزاره قشلاق ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ یک مادر همراه با دو کودک خردسالش به شهادت رسیدند.

بتاریخ 26 سبتمبر عساکر حکومتی بر قریه گاویان در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان هاوان فیر کردند که در نتیجه دو زن شهید و سه کودک خردسال زخمی شدند.

بتاریخ 27 سبتمبر عساکر داخلی بر دو فرد ملکی در منطقه رنده خیل ولسوالی آب بند ولایت غزنی فیر کرده و هر دو فرد ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ 27 سبتمبر در فیر و انداخت هاوان عساکر حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه شوزکمپنی ولسوالی شیندند ولایت هرات اصابت کرد، منجر به شهادت چهار زن و زخمی شدن دو کودک خردسال شد.

بتاریخ 27 سبتمبر در حملات توپچی عساکر داخلی بر منطقه چهارسنگ سمرقندیان در ولسوالی بلخ ولایت بلخ یک زن شهید شد.

بتاریخ 29 سبتمبر در حملات توپچی عساکر حکومتی بر منطقه الوخیل ولسوالی علینگار ولایت لغمان پنج تن از هموطنان ملکی در یک ساحه زخمی شده و در محل دیگر یک زن و دو کودک خردسال شهید شدند و دو کودک دیگر نیز زخمی شدند.

بتاریخ 29 سبتمبر طیارات حکومتی خانه های ملکی در منطقه کشندی بالای ولسوالی کشندی ولایت بلخ را بمباران کردند که در نتیجه دو فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی شد. همچنین در نتیجه این بمباردمان سه دوکان حریق شده و زیان های مالی زیادی به مردم منطقه وارد گردید.

بتاریخ 29 سبتمبر عساکر حکومتی از دوکان ها و خانه های ملکی در منطقه باغک ولایت بامیان اجناس قیمتی غارت کرده و سپس دوکان ها و خانه ها را حریق کردند.

ماخذ: {رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های تول افغان، لراو بر= نن تکی آسیا و بینوا}

Related posts