نوامبر 25, 2020

اعلامیه امارت اسلامی در مورد انتخابات اخیر امریکا

اعلامیه امارت اسلامی در مورد انتخابات اخیر امریکا

انتخابات و تبدیلی مقامات امریکا موضوع داخلی آن کشور است.
پیمان دوحه میان امارت اسلامی و امریکا، وثیقه خوبی برای پایان یافتن جنگ و آینده خوب هر دو کشور است.
امارت اسلامی از طرف خود به رئیس جمهور جدید امریکا و دولت آینده آن کشور یادآور می‌شود که تعمیل پیمان دوحه، راه خوب و موثر برای حل معقول منازعه هر دو کشور است.
خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان، عدم مداخله در کشور ما و همچنان عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد امریکا به نفع هر دو ملت و کشور است.
ما به توافق‌نامه متعهد هستیم و آن را اساس خوب برای حل معضل افغانستان می‌دانیم و این را ترجیح می‌دهیم که مشکل داخلی نیز از راه دیالوگ و مذاکرات حل شود.
امارت اسلامی در آینده به شمول امریکا با همه کشورها خواهان روابط مثبت است.
رئیس جمهور و دولت آینده امریکا باید به آن حلقات، اشخاص و جهت‌های جنگ‌طلب متوجه باشد که خواهان دوام جنگ هستند، امریکا را هنوز هم در جنگ دخیل نگه می‌دارند، فایده شخصی شان را در جریان جنگ می‌بینند و برای بقای قدرت خود تلاش می‌کنند.

امارت اسلامی افغانستان
۲۴/۳/۱۴۴۲هـ ق
۲۰/۸/۱۳۹۹هـ ش 2020/11/10م

Related posts