نوامبر 25, 2020

قندهار : یک پوسته در پنجوایی فتح شد و 6 تن عسکر به اسارت در آمدند و سلاح و تجهیزات به دست آمد

قندهار : یک پوسته در پنجوایی فتح شد و 6 تن عسکر به اسارت در آمدند و سلاح و تجهیزات به دست آمد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نماز خفتن، در منطقۀ سلاوات ولسوالی پنجوایی، یک پوستۀ دشمن اجیر که باعث آزار و اذیت مردم ملکی بود، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات پوستۀ دشمن بطور کامل فتح گردیده است و 5 تن عسکر در آن جابجا کشته شده و 6 تن دیگر بشمول قومندان پوسته زنده دستگیر شده اند.

در پایان این عملیات از دشمن 10 میل سلاح ثقیله و خفیفه، یک عراده موتر زرهی و مقدار زیادی مهمات به دست مجاهدین افتده است .

در این درگیری همچنین 3 عراده موتر رینجر دشمن حریق شده است .

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است .
2020/11/19

Related posts