نوامبر 24, 2020

مصاحبه همکار استودیوی الاماره با معاون والی قندهار نشر شد

مصاحبه همکار استودیوی الاماره با معاون والی قندهار نشر شد

همانگونه که شما نیز مطلع هستید که در این اواخر در ولایت قندهار پیشرفت های قابل توجه جهادی صورت گرفت و مناطق زیادی از لوث وجود دشمن تصفیه شد و بسیاری از عساکر دشمن تسلیم شدند.

همکار استودیوی الاماره در مورد موضوعات فوق الذکر مصاحبه یی را با محترم ملا محمد نسیم(زرقاوی) معاون والی قندهار انجام داده است که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور را در کیفیت های مختلف دریافت کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

Related posts