نوامبر 24, 2020

مبارزه با فساد تنها در سطح شعار

مبارزه با فساد تنها در سطح شعار

سخن‌روز:

گفته می‌شود که چند روز پس یک کنفرانس جهانی در مورد افغانستان در شهر جینوا، سویس برگزار می‌شود، که دران در پهلوی کمک‌ها با اداره کابل، فساد اداری و شفافیت مصارف کمک‌ها نیز ارزیابی می‌شود.

با گرم شدن این آوازه‌ها، مقامات فاسد ارگ یکبار دیگر به اقدامات شتاب‌زده‌ی نمایشی پرداخته و سعی دارند تعهد خود به شفافیت و مقابله با فساد اداری را به نمایش بگذارند. اشرف غنی از روی یک فرمان عاجل کمیسیون ویژه‌ی مبارزه با فساد را تشکیل داد و معاون او امرالله صالح گفت که در پهلوی مسئولیت امنیت کابل، مسئولیت مقابله با فساد اداری هم به او سپرده شده‌است. همچنان نامزد وزیران کابینه نیز بر تعهد خود برای مقابله با فساد اداری تاکید ورزیدند.

اما این‌همه در حالی انجام می‌یابد که مردم و جامعه جهانی می‌بینند که مقامات حاکم و سیستم آن‌ها تا گلو غرق در فساد است. در ۱۹سال گذشته، نه تنها کمک‌های جهانی که بنام مردم افغانستان آمده از سوی این مقامات چور و چپاول و به سرمایه‌های شخصی تبدیل شده، بلکه غارت‌گری عوائد داخلی کشور نیز به‌شکل گسترده جریان دارد.

اشرف غنی که قراردادهای بزرگ و منابع مهم عائداتی را در اختیار خود نگه‌داشته، در اطراف خود همه چهره‌های غرب‌زده و چپاول‌گران دو تابعیته‌ی را که از خارج آمده‌اند گماشته است. این مقامات بیگانه که اکنون افغان‌ها بنام تامی‌ها می‌شناسند از سوی اشرف غنی ده‌ها هزار دالر معاشات می‌گیرند و بخش بزرگ بودجه ملی افغانستان به‌عنوان معاشات هنگفت قراردادی‌ها و مشاوران خارجی به خارج انتقال داده می‌شود.

گفته می‌شود که رولا غنی، خانم اشرف غنی و برادران‌او نیز در سطح بالای فساد آلوده هستند. بر علاوه ازین، اشرف غنی و تیم اختلاس‌گر او گاهی بنام کرونا، گاهی بنام دسترخوان ملی و گاهی هم بنام‌های دیگری دست به دزدی می‌زنند. حتی یکبار آوازه‌های هم پخش شد که برق بانک ملی برای چند ساعت قطع شد و مقدار بزرگی از ذخائر پول دزدی شد.

اشرف غنی می‌داند که فساد و اختلاس در اداره او به‌حدی رسیده که تمام جهان ازان آگاه است. ازین سبب دست به اقدامات عاجل زده، تا پیش از کنفرانس جینوا جامعه جهانی را فریب بدهد.

اما تجارب ۱۹ سال گذشته نشان می‌دهد که این‌گونه اقدامات تنها شکل شعاری دارد، که می‌خواهند بر چشمان ملت و جهانیان خاک بپاشند. فساد اداری در رگ رگ اداره کنونی ریشه دوانده و تا آنکه این اداره از بنیاد تغییر نخورد و اصلاح نشود، امکان ندارد که افغانستان توسط این مقامات فاسد از این بدبختی و بدنامی نجات یابد.

Related posts