نوامبر 24, 2020

بلخ: 7 عسکردشمن در چهاربولک کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، ماین درمنطقه تیمورک ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ عساکرپیاده دشمن را هدف قرار داد.

انفجار دیروز  صورت گرفت که دراثران 2 عسکردشمن کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

همچنان درمنطقه مرگین تیپه ولسوالی بلخ خاص بر پوسته دشمن حمله صورت گرفت و2 عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts