نوامبر 24, 2020

کاپیسا: یک قومندان اربکی در نجراب کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر 2 پوسته اربکی ها  درمنطقه دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران یک قومندان ظالم اربکی بنام اسد جابجا کشته شد.

Related posts