نوامبر 25, 2020

بغلان: 2 عسکردشمن در بغلان مرکزی کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته پشه ای ها  درنزدیک بازار شهرکهنه ولسوالی بغلان مرکزی و لایت بغلان حمله کردند.

حمله دیشب انجام یافت که دراثران یک عسکرکشته ویک تن دیگر مرگبار زخمی گردید.

Related posts